Föreningen Bobathkonceptet i Sverige
 

Varför finns Föreningen Bobathkonceptet i Sverige?

Syfte

Vi vill förankra och utveckla kunskap om rehabilitering av vuxna med skada i centrala nervsystemet genom att medverka till spridning av information om kurser i Norden, godkända av IBITA – International Bobath Instructors Training Association.

FBKS vill verka för spridandet av kunskap om Bobathkonceptet i Sverige genom att arrangera årliga utbildningsdagar. Vi vill sprida information om grundkurser, advanced courses och andra relevanta kurser som ges i Norden.