Föreningen Bobathkonceptet i Sverige
 

FBKS informerar om olika Bobathkurser i Sverige och Norden. Här kan du läsa mer om dem och hur du anmäler dig.

Vill du arrangera en kurs på din arbetsplats?

Kontakta line.syre@gmail.com om du vill veta mer 


Du kan också gå grundkurs eller advanced course i andra länder. Fler kurser hittar du här:

International Bobath Instructors Training Association www.ibita.org 

British Bobath Tutors Association www.bbta.org.uk