Föreningen Bobathkonceptet i Sverige
 

BobathkonceptetBobathkonceptet är ett inkluderande och personcentrerat terapeutiskt arbetssätt inom neurologisk rehabilitering. Syftet med behandlingskonceptet är att optimera återhämtning av kroppsfunktion, aktivitetsförmåga och delaktighet efter sjukdomar och skador i centrala nervsystemet. Konceptet utvecklas ständigt och baseras på aktuell forskning och evidens.

Den kliniska tillämpningen utgår från en funktionell rörelseanalys av individen. En funktionell rörelseanalys bygger på en djup förståelse för vilka effekter neurologiska skador och sjukdomar kan ha på kroppsfunktion och rörelseförmåga. Terapeuter som använder metoden strukturerar sina kunskaper i förhållande till individen. Rörelseanalysen medför att interventionen blir individuellt anpassad och målinriktad.

Vid neurologisk rehabilitering inom Bobath konceptet fokuserar man på en behandlingsmetod där terapeuten på olika sätt underlättar rörelseförmåga genom facilitering. Facilitering kan ske genom manuella metoder, anpassning av omgivningen och verbal instruktion. Konceptet är ett 24-timmars förhållningssätt som inkluderar vardagliga aktiviteter och träning.

Modellen Bobath Clinical Pratice, MBCP har utvecklats som ett stöd för kliniskt resonemang och behandling. MBCP utgår från International Classification of Function, ICF och kopplar ihop Bobath specifika interventioner och vetenskaplig teori.

Modell av Bobath Clinical Practice

Bobath Trained Therapist

Om du genomfört och blivit godkänd i en grundkurs i Bobath konceptet samt utfört två (2) IBITA Advanced courses, varav en inom de senaste fem (5) åren kan du använda titeln "Bobath trained" eller Bobath therapist". Alternativt vara IBITA instruktör eller instruktörs kandidat.
Bobath Trained Therapist (IBITA Recognized)


International Bobath Instructor Training Association (IBITA) 

ansvarar för den kontinuerliga utvecklingen av Bobathkonceptet 

baserad på ny forskning. 

Definition av Bobathkonceptet

Du kan läsa mer om Bobathkonceptet här:

International Bobath Instructors Training Association www.ibita.org 

British Bobath Tutors Association www.bbta.org.uk