Föreningen Bobathkonceptet i Sverige
 

Bobathkonceptet

Bobathkonceptet är en problemlösningsmetod för bedömning och behandling av individer med störningar i funktion, rörelse och postural kontroll på grund av en skada i det centrala nervsystemet.Kurser 

Här kan du läsa om våra Utbildningsdagar för arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Här finns också information Bobathkonceptets Grundkurs och Advanced courses