Föreningen Bobathkonceptet i Sverige
 

Bobathkonceptet


Bobathkonceptet är en problemlösningsmetod för bedömning och behandling av individer med störningar i funktion, rörelse och postural kontroll på grund av en skada i det centrala nervsystemet. Vid neurologisk rehabilitering inom Bobathkonceptet fokuserar man på att främja en mer optimal rörelse mot aktiviteten där uppbyggnad av postural kontroll är helt nödvändig. Samverkan mellan rörelse och postural kontroll ligger i centrum för en effektiv, energisparande och optimal rörelseförmåga i det dagliga livet.

Definition av Bobathkonceptet

Modell av Bobath Clinical Practice


Du kan läsa mer om Bobathkonceptet här:

International Bobath Instructors Training Association www.ibita.org 

British Bobath Tutors Association www.bbta.org.uk


Bobath Trained Therapist

Om du genomfört och blivit godkänd i en grundkurs i Bobath konceptet  samt utfört två (2) IBITA Advanced courses, varav en inom de senaste fem (5) åren kan du använda titeln ”Bobath trained” eller ”Bobath therapist”. Alternativt vara IBITA instruktör eller IBITA instruktörs kandidat.

Bobath Trained Therapist (IBITA Recognized)Går du en forskarutbildning och vill använda begreppet Bobath i forskning?

Kontakta gärna en Bobath Instruktör om du funderar på en vetenskaplig fördjupning inom området.