Föreningen Bobathkonceptet i Sverige
 

Föreningen för Bobathkonceptet i Sverige

Om vår organisation och vårt mål.

Bli medlem idag!

Bobathkonceptet

Bobathkonceptet är en problemlösningsmetod för bedömning och behandling av individer med störningar i funktion, rörelse och postural kontroll på grund av en skada i det centrala nervsystemet.

International Bobath Instructor Training Association (IBITA) ansvarar för den kontinuerliga utvecklingen av Bobathkonceptet baserad på ny forskning. För mera information se www.ibita.org


Kurser 

Här kan du läsa om våra Utbildningsdagar för arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Här finns också information Bobathkonceptets Grundkurs och Advanced courses