Föreningen Bobathkonceptet i Sverige
 

Bobath Grundkurs

KURSINBJUDAN Bobath grundkurs 2024

Är du intresserad av att gå en Bobath Grundkurs eller vill du arrangera en Bobathkurs på din arbetsplats?

Bobathkonceptet använder sig av bästa tillgängliga evidens, följer strukturen i ICF, och är ständigt under kvalitetsutveckling. I Sverige ges grundkurser (minst 110 timmar) och påbyggnadskurser (minst 35 timmar) för den som är arbetsterapeut eller fysioterapeut. Kurserna ges av instruktörer som genomgått de kvalitetskrav som International Bobath Instructors/Tutors Association, IBITA, ställer. 

Kursen ger kursdeltagarna möjlighet att utveckla sitt kliniska resonemang och problemlösningsfärdigheter och koppla nuvarande evidens till klinisk praktik. 

Kursen innehåller såväl praktiska moment som föreläsningar. Tonvikten läggs på analys och utförande av ändamålsenliga rörelser och aktiviteter genom praktisk träning kursdeltagarna emellan, samt behandling av patienter med för kursen relevanta neurologiska skador/sjukdomar. I kursen ingår eget arbete mellan kursperioderna, som förutsätter fördjupat patientarbete och teoretisk evidensbaserad fördjupning som redovisas skriftligt och baseras på arbetet med patienter på hemmaplan. 

Kursen ger deltagaren kliniskt användbar kunskap, och hen lär sig strukturera olika interventioner utifrån individens problem. Dessa utvalda åtgärder syftar till att den drabbade individen får möjligheter att nå sina mål, efter sina förutsättningar. Åtgärderna väljs för att de banar väg för vidare framsteg, även på lång sikt. De inkluderar specifik hantering, facilitering, och anpassas individuellt, med utgångspunkt i en rörelseanalys av utförande i dagliga aktiviteter. Interventionerna inkluderar såväl träning i dagliga aktiviteter – uppgiftsspecifik träning, hemträning eller självträning, som åtgärder för att förbättra kroppsfunktioner. Utvärdering – standardiserad och/eller individuellt anpassad - används framför allt för att stimulera den drabbade individen till allt högre delaktighet i områden viktiga för denne

Kommande Bobath grundkurs:

Kursveckor: V 16, v 20 och v 38 år 2024, Kursen omfattar 110 timmar uppdelat på tre kursveckor (mån-fre) samt ett eget projektarbete. Kursen är godkänd av International Bobath Instructors Training Association (IBITA). 

Plats: Neuroplastiskt Centrum, Marstrand

Målgrupp: arbetsterapeuter och fysioterapeuterb

Kursinstruktör: Line Syre Advanced course instructor, (IBITA) och Cecilia Löfgren, Basic course instructor, (IBITA)

Instruktörskandidat: Petra Hultén

För mer information och anmälan: petra@friskfaktor.se

Se även och ladda ner pdf KURSINBJUDAN Bobath grundkurs 2024